top of page

Disclaimer

Growth Leaders Network V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Hoewel Growth Leaders Network V.O.F. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is GLN niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Verwijzingen naar sites die niet door Growth Leaders Network V.O.F. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Growth Leaders Network V.O.F. uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Growth Leaders Network worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

 

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Growth Leaders Network V.O.F.

 

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

bottom of page