top of page
_D722149.jpg

Verandering in uitvoering 

Organisatietransitie…

Veranderkracht is ruimte creëren in onze mindsets, om duurzaam succes te realiseren vanuit nieuwe gezamenlijke perspectieven, effectief gedrag en ieders potentieel. 

We hebben ruimte nodig om te leren, we hebben ruimte nodig om te verbinden.

 Transitie vanuit een groei-mindset

Een groei-mindset is een manier van denken, handelen en communiceren. Anders dan mensen met een vaste mindset gaan mensen met een groei-mindset ervan uit dat je intelligentie, vaardigheden en kwaliteiten kunt ontwikkelen door te oefenen. Deze mensen staan open voor feedback en zetten door bij tegenslag.

 

Voor organisaties is het goed om zoveel mogelijk mensen met een groei-mindset in huis te hebben. Dat vraagt wel wat van de organisatie. Cultureel antropoloog, auteur en veelgevraagd spreker Simon Sinek zegt hierover: "Dit vraagt om een andere werkwijze en een constructieve cultuur, waarbij bewust omgaan met houding en gedrag noodzakelijk is."

 

In organisaties zijn veranderingen aan de orde van de dag. Werknemers die hiermee flexibel kunnen omgaan, en die (noodzakelijke) veranderingen durven te initiëren en integreren, bepalen mede het succes van je organisatie.

 

Wij leren jouw team, afdeling of organisatie om gedrag en patronen te herkennen die in de weg staan van verandering en groei. Samen ontdekken we nieuw en waardevol gedrag dat bijdraagt aan succes, en brengen we in kaart wat er nodig is om een groei-mindset te laten floreren binnen jouw organisatie. Dat doen we met praktische oefeningen en materialen, en natuurlijk altijd in co-creatie: waar staan jullie nu en waar willen jullie heen?

 

repair-service_10297125_edited.png
Graphic4.png

Niveaus van context

A. Organisatie

B. Team

C. Individu

Verandering in
uitvoering

Groeien is een continu proces. Wij hanteren in onze werkwijze 3 fases:

Perspectief: Wat is de beweging in gedrag dat je wilt realiseren om de ambities en doelen van de organisatie te realiseren? Welke patronen wil je doorbreken?


Inzicht: Hoe draagt je gedrag wel of niet bij aan te het behalen van de resultaten van de organisatie, aan de samenwerking binnen teams en aan je eigen duurzaamheid en effectiviteit.


Doen:  Leiderschap in uitvoering. Oefenen en experimenteren met eenvoudige tools om te reflecteren op je gedrag. Om vervolgens anders te doen en daarna te evalueren in hoeverre dit gedrag bijdraagt aan je persoonlijke groei en aan die van je team of organisatie.

ZakzonnewijzerBrons_V01_edited.jpg

Werkwijze

VAN - NAAR 

Voordat je een verandering inzet, is het handig om te weten waar je nu staat met je organisatie en waar jullie heen willen. Bepaal dus eerst samen wat de beweging wordt: welke kant gaan jullie op?

Wat betekend dat voor je organisatie, hoe je met elkaar je doelen bereiken en wat een ieder hierin te doen heeft? 

Als duidelijk is waar jullie als team heen willen, dan heb je HET helder (je gezamenlijke doel, dus). Om dat doel te bereiken, is het belangrijk dat ieder teamlid weet wat zijn of haar rol daarin is en welk gedrag daar wel en niet bij hoort. Dat is de rol van IK. Daarnaast moet de rol van WIJ ook voor iedereen duidelijk zijn: Wat moeten we als team doen en laten om ons doel te bereiken?  HET doel wordt alleen bereikt als WIJ ons daar samen voor inspannen en IK mijn potentieel zo goed mogelijk benut.

share_8681773_edited.png

Inzicht op het
IK / WIJ / HET

Groeien door doen

Groeien betekent ervaringen opdoen, fouten maken, evalueren en feedback krijgen. Dat kan alleen als je aan de slag gaat en daarom werken wij met praktische en wetenschappelijk onderbouwde tools: VR-challenges, digitale opdrachten, vragenlijsten en evaluaties. Je kunt daarnaast kiezen voor een groepsassessment om de ontwikkeldoelen van het team nog beter in kaart te brengen.

Connected Gespreksvoering

Inzet van de juiste taal en gesprekstechnieken helpen om je (team)doelen te bereiken. Het omgekeerde is echter ook waar: een gebrek aan communicatieve vaardigheden kan schade veroorzaken en mensen onbedoeld kwetsen, beledigen of in de weerstand zetten. Wij leren jullie om op een constructieve, verbindende wijze te communiceren, zodat miscommunicatie in jullie team (bijna) niet meer voorkomt.

Picture credits: Eise Eisinga Planetarium

SPELENDERWIJS SUCCESVOL VERANDEREN

Interactieve Gameplay

Games die onze programma´s ondersteunen.

image.png

Werk iedere dag 15 minuten zelf aan je groeidoelstellingen, binnen de context van het organisatiedoel 

VR Glasses

Doe onze VR-challenge: ervaar de kracht van je brein en voel hoe snel je uit balans kunt raken.

Geef invulling aan de waarden van de organisatie, door in teams een virtuele reis over de wereld te maken. 

“Tem de krokodil helpt mij en onze organisatie bij het ontwikkelen van een leercultuur waarin we onze prestaties blijven verbeteren. Zelfbewustzijn, zelfreflectie en elkaar helpen groeien zijn een integraal onderdeel geworden van de manier waarop we werken”

BERT van der HOEK

CEO De Friesland

bottom of page