top of page
OYHS2879.JPEG

Werkwijze

LEIDERSCHAP IN UITVOERING

Hoe verbind je met je authentieke, diepste zelf en kanaliseer je jouw positieve energie naar veranderkracht? Wij helpen je hierbij. We leren je om de balans te vinden tussen jezelf, je team en je organisatie. Zo kun je groeien, je aangeboren potentieel benutten en dat in je werk inzetten om bij te dragen aan de missie en visie van je organisatie.

 

Omdat wij geloven dat je groeit door te doen, staan onze programma’s bol van de praktische opdrachten. Die zijn wetenschappelijk onderbouwd, want we doen niet zomaar wat. We werken onder andere met online games, (digitale) werkboeken, vragenlijsten en assessments. Daarnaast nodigen we je uit tot zelfreflectie, gaan we het gesprek met je aan en zetten we onze coachingsvaardigheden optimaal in voor jou en je team.

We werken persoonlijk, online en hybride en altijd vanuit het IK/Wij/HET-model.

  • HET is het gezamenlijke doel en resultaat.

  • WIJ is het team. Alleen samen bereiken jullie je doel. Dat betekent dat jullie moeten samenwerken, overleggen, consensus bereiken en elkaar aanspreken. Dat vergt veel vaardigheden, moed en verbinding.

  • IK ben je zelf. Wat is jouw rol in het geheel? Wat moet jij doen, laten en nog leren om bij te dragen aan je persoonlijke doelstellingen en die van je team en de organisatie?

Om de doelen van je team of de organisatie helder te krijgen, beginnen we met een zogenaamde spiegelsessie. Hierin kijken we waar jullie nu staan en waar jullie heen willen. Op basis daarvan maken we in overleg een maatwerk-programma, dat kan worden opgebouwd uit de volgende onderdelen:

self.png

KOERS BEPALEN VAN - NAAR (S)

  GROEI    LEIDERSCHAP &TEAM

LEIDENGEVEN  AAN ANDEREN 

BORGING & INBEDDING

Anchor 1

Groei leiderschap

Het vergroten van mijn effectiviteit en potentieel, door persoonlijke bewustwording te creëren en me te committeren aan mijn nieuwe gedrag. 

Wat is mijn uitdaging?

Wat wil ik leren?

Hoe groei ik?

Welke patronen wil ik transformeren?

 

Hoe kan ik mijn aangeboren krachten en waarden toepassen?  

Hoe kan ik meer aanwezig zijn in mijn authenticiteit?

HoutenZonnewijzer+Kompas_02_V01.jpg

Credits: Eise Eisinga Planetarium

Anchor 2
Image by Josh Calabrese

Team ontwikkeling

Samen vertrouwen opbouwen en elkaar helpen om constructief en verbindend gedrag te vertonen. 

Wat is onze toegevoegde waarde? 

Hoe blijven wij daarin verbonden?

Hoe verbinden we en groeien we als team?

Van welke mindsets en gedrag willen we minder doen of hebben? Waar willen we meer van? (“Van-Naars”)?

 

Wat drijft ons als team?

Hoe bouwen we op elkaars sterktes en voorkeuren?

Leidinggeven aan anderen

Ontwikkel de capaciteit om het potentieel in anderen te ontketenen. 

Hoe ondersteunen en faciliteren we anderen?

Hoe coachen we, geven we feedback en hoe creëren we eigenaarschap en geven we ruimte aan talenten? 

 

Hoe gebruiken we gesprekken als kansen voor groei en verbinding? 

Hoe voeren we krachtige gesprekken die zowel eerlijk als resprectvol zijn?

 

Hoe blijven we verbonden met het doel?

Hoe creëren we ruimte voor anderen om te groeien en verbonden te blijven met het doel?  

Image by charlesdeluvio
Leading Others
brown and black bee on yellow metal fence_edited_edited.jpg

Borging en inbedding 

Borgen van taal en rituelen om de leercultuur te versterken.

Hoe blijven we inspireren en verbinden?

Hoe borgen we en vertellen we het verhaal van de nieuwe manier die energie creëert in de organisatie?

Welke taal gebruiken we om een groeiende en lerende organisatie te borgen? 

Hoe creëren we positieve taal en gezamenlijke taal in de organisatie die leren en groeien bevordert?

Hoe verbinden en groeien we als organisatie?

Hoe integreren we een voortdurende leer- en vernieuwingscultuur in het systeem?

 

Hoe integreren we leren en groeien in onze dagelijkse werk?  

Hoe borgen we leren en groeien in de praktijk?

BOOK
TEM DE KROKODIL

By Hylke Faber

Bloomberg´s 10 Best Leadership Books

image.png
image.png

Er zijn zoveel situaties die ons doof kunnen maken voor onze interne fluisteringen. Hoge druk, een overvolle to-do lijst en de drang om onszelf te bewijzen kunnen ervoor zorgen dat we maar doorgaan, en onze interne uil – de tegenhanger van de krokodil – negeren. We laten ons vaak leiden door angst en door de verwachtingen van anderen. Dat hoeft niet, het kan ook anders.

 

In Tem de Krokodil leert Hylke Faber je onderscheid te maken tussen gedachten die voortkomen uit angst en wijze ingevingen. Hij laat zien in welke situaties je je laat leiden door je reptielenbrein, dat je onterecht wil beschermen in situaties waarin geen echt gevaar dreigt. Je reptielenbrein vervormt je kijk op de realiteit en is vaak een slechte adviseur. Tem de Krokodil leert je hoe je zelf je beste adviseur kunt worden.  

 

“Taming Your Crocodiles Practices” is het vervolg hierop en een persoonlijk hulpmiddel voor alle groeileiders die authenticiteit willen beheersen en zingeving willen vinden in hun dagelijkse groei.

12 Principes

DIE LEIDEND ZIJN IN ALLES WAT WE DOEN

1.png

1. EENVOUD

Mensen hebben al genoeg aan hun hoofd. Wij ondersteunen jouw groei door eenvoudige, maar diepgaande gesprekken en praktische oefeningen. Deze blijven de meeste mensen vaak nog jaren gebruiken. 

2. MOTIVATIE

Je leert het beste vanuit vrije wil en intrinsieke motivatie. Daarom vinden wij het belangrijk om nieuwsgierigheid te prikkelen, leergierigheid aan te wakkeren en vooral niet te forceren. Wij noemen dit LOVE: Letting Others Voluntarily Evolve.

3. REFLECTIE

Wij laten je graag je eigen conclusies trekken over je sterke punten en ontwikkelmogelijkheden. Het enige wat wij hierin doen is faciliteren, zodat jouw reflectieproces natuurlijk op gang komt. 

4. HERKENBAARHEID

We gebruiken zoveel mogelijk praktijkcases in onze programma’s, zodat jij leert van herkenbare situaties en levensechte gebeurtenissen. Die herkenbaarheid verhoogt het gevoel van relevantie én de motivatie om te leren en te ontwikkelen.

5. COMPASSIEVOL

Iedereen is goed zoals hij of zij is. Het is het gedrág dat niet altijd passend of effectief is. Wij helpen je om nieuw gedrag te ontdekken, uit te proberen en te integreren in je leven, als het past bij wie jij bent. 

6. HELPEND

In de sociale psychologie is veel onderzoek gedaan naar de sociale leertheorie: het idee dat men ook leert van ervaringen van anderen. Wij geloven dat ook. Daarom creëren we ruimte om diepe, transformerende gesprekken te voeren. 

7. DOELGERICHT 

Een gezamenlijk doel helpt om het team of de organisatie sneller en makkelijker te laten groeien. Daarom beginnen we ons proces altijd het vaststellen van het doel of de doelen: waar sta je nu en waar wil je heen? 

8. VERBINDINGSTAAL

Figuurlijk dezelfde taal spreken binnen een team of organisatie verhoogt het onderlinge begrip. Het voorkomt miscommunicatie en onbegrip. Wij zorgen dat we jullie taal spreken en we introduceren wat nieuwe woorden, voor extra onderling begrip. 

9. BOUWEN

We ondersteunen jou en je team om geleidelijk en op natuurlijke wijze jullie weg te vinden in nieuw gedrag. Niet iedereen zal tegelijk even grote stappen zetten, maar met onvoorwaardelijke steun en aandacht, bouwen we samen verder.

10. SAMENWERKEN

Werk nauw samen met anderen in alles wat je doet, sta open voor andere perspectieven en integreer deze in hoe wij faciliteren. We zijn geen leraren, we begeleiden anderen met hulpmiddelen en processen die we vertrouwen. We passen het werk op onszelf toe terwijl we faciliteren.

11. BE HUMBLE

Je leert door fouten te maken. Dat betekent dus dat het belangrijk is om de ruimte te geven aan jezelf en aan anderen om de plank volledig mis te slaan. Om te experimenteren, te oefenen en beter te worden. Zo blijf je groeien.

12. PLEZIER

Plezier en enthousiasme maken ieder proces leuker en impactvoller. Dat is mooi, want wij hebben heel veel plezier in ons werk en dat brengen we graag over. Zo is het voor jou ook leuker én je leert meer. Daar worden we dus allemaal blij van! 

7. Find the collective why; become together

 People grow faster in community and even more easily when they share a vision of who they wish to become together. With teams and organizations, we create a collective why (in from-to’s) at the outset of the work.

8. Generate energy that lasts.

We intend for people to find more energy by doing this work. We do so by helping people become aware and let go of the beliefs and fears that block their innate energy.

9. Steadily build momentum

We support people to gradually and naturally find their way with the new way of being and doing. Some people will go first, others will take some more time. With an attitude of unconditional support, we build energy for the new way. 

10. Work together

We will be much more impactful when we stay close to the day-to-day experience of the organization. In team and culture development work, we work closely together with a V-team and others in the organization, to identify the issues and opportunities, and to design, plan, execute and adjust the work.

11. Be humble

We fail and learn. We will learn much more than we can imagine now. We adjust and iterate as we go along to help realize the vision. We are not about being right. We are about being of service in everything we do.

12. Have fun

Doing this work together is such a meaningful experience, one that many people get to experience never or very few times in their lives. We love this work and we find that bringing joy and enthusiasm to it makes the whole journey that much more impactful and fulfilling.

Foto Chrystallic contact page.jpg

Neem contact met ons op

  • LinkedIn

Contact

Dank voor je bericht

Inspiratie….

Tem de Krokodil.jpg

Tem de
Krokodil

Krachtige mensen staan in verbinding met hun eigen waarden. Ze hebben begrip voor anderen, ze nemen verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap. In ‘Tem de krokodil’ staat de krokodil symbool voor het tegenovergestelde. Krokodillengedrag staat je dromen en ambities in de weg en laat je leven vanuit angst, oordelen van anderen en bestaande patronen. Dit boek laat je zien hoe jij je innerlijke krokodil temt, hoe je een groei-mindset ontwikkelt en hoe je nieuwe uitdagingen aangaat en nieuwe perspectieven omarmt.

immunity to change.jpg

Immunity
to change

Leiderschap begint met bewustwording. Dit boek leert je hoe je een ‘Immunity to change map’ maakt. Hieruit kun je aflezen waarom jouw leiderschap of bepaalde teamactiviteiten stroef verlopen of weerstand oproepen. Je leert belemmerende overtuigingen om te zetten naar helpende overtuigingen en je leert om je gedrag hierop aan te passen. Zo creëer je samenhang tussen wie jij bent, de verantwoordelijkheden die je hebt en de rol en plaats die je wilt innemen.

71yG0zaC7xL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg

Mastering
leadership

Als leider ben je nooit uitgeleerd in deze steeds complexer wordende wereld. Ben jij toe aan de volgende stap in je leiderschapsontwikkeling? Met de Leadership Circle van Anderson en Adams brengen we de twee belangrijkste leiderschapsdomeinen in kaart: creatieve competenties en reactieve neigingen. Hierdoor krijg je inzicht in je onbewuste overtuigingen en aannames. Deze denkgewoonten bepalen een groot deel van je gedrag, en als je je hiervan bewust wordt, kun je ze veranderen, loslaten of aanpassen. En dan maak je een grote stap in de ontwikkeling van je leiderschap!

bottom of page